Βιωματικό Εργαστήριο Spotlighters

2019-12-04

Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος SPOTLIGHTERS: Illuminating student paths to resilience with the science of stress (PROJ. Nº 2018-1-ES01-KA201-050646) υλοποιήθηκε την Τρίτη 4/12/2019 βιωματικό εργαστήριο με φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

Το θέμα του εργαστηρίου ήταν η κατανόηση και διαχείριση του άγχους μέσα από βιωματικές δραστηριότητες.