Βιογραφικό

Νηπιαγωγός

(2011 - 2015)

Πτυχίο Νηπιαγωγού, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

(2020 -  2021)

Νηπιαγωγείο Αγίων Ασωμάτων Αίγινας - Προϊστάμενος

(2021 - 2022)

54ο Νηπιαγωγείο Πειραιά

Ερευνητικά Προγράμματα

(2015- Παρόν)

Ερευνητική Δραστηριότητα σε Ευρωπαϊκά προγράμματα, Διαχείριση Ερευνητικών Προγραμμάτων, Ανάπτυξη Θεωρητικού Πλαισίου, Διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων


Διδακτορικό

(2022- Παρόν)

Πανεπιστήμιο Πατρών

Μεταπτυχιακό 

(2015- 2017)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες, το Περιβάλλον και την Τεχνολογία - Educational Sciences: Science, Environment and Technology in Education», Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

  • Early Childhood Educator - STEAM Educator 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

•  Ioannou, M., Kaliampos, G., Fragkiadaki, G., Pantidos, P., & Ravanis, K. (2023). Thermal concepts and phenomena in early childhood science education: a literature review. European Journal of Education Studies, 10(5), 1-12.

• Ιωάννου, Μ. (2022). STEAM στην Ειδική Αγωγή. Ο Μηχανικός Σχεδιασμός στην εκπαίδευση μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Σύγχρονες προκλήσεις και προβληματισμοί, 13 - 15 Μαΐου.

• Theodoraki, X. & Ioannou, M. (2022). Engineering through Cultural Historical Activity Theory: A STEAMapproach in early childhood education. The 9th Nordic-Baltic ISCAR 2022, 14-16.6.2022, Helsinki.

• Ιωάννου, Μ. & Μουρουζίδου, Α. (2021).Εισαγωγή του Μηχανικού Σχεδιασμού στο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο μέσα από Παραμύθι. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, 19 - 21 Νοεμβρίου.

• Ιωάννου, Μ. (2021). Εξ αποστάσεως STEAM στο Νηπιαγωγείο: Εμπειρίες και πρακτικές. Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Εκπαιδευτικοί & Εκπαίδευση STE(A)M - STE(A)M educators & education», 7 - 9 Μαΐου.

• Ziouzios, D., Ioannou, M., Ioanna, T., Bratitsis, T. and Dasygenis, M. 2020. Emotional Intelligence and Educational Robotics: The Development of the EI-EDUROBOT. European Journal of Engineering Research and Science. CIE (Dec. 2020). DOI:https://doi.org/10.24018/ejers.2020.0.CIE.2307. 

• Ιωάννου, Μ., Μπράτιτσης, Θ., Δασυγένης, Μ., Ζιούζιος, Δ. & Τσολοπάνη, Ι. (2020).  EI-EDUROBOT: Ένα εκπαιδευτικό ρομπότ για την εισαγωγή STEAM δραστηριοτήτων σε μικρά παιδιά. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση - Χαρτογραφώντας τη νέα εικοσαετία έρευνας και διδακτικής πρακτικής", 6 - 8 Νοεμβρίου, Ιωάννινα. 

• Bratitsis T., Ioannou M., Palaigeorgiou G. (2021) Critical Categorization of Android and IOS Applications Available for STEAM Education in Early Childhood. In: Auer M.E., Tsiatsos T. (eds) Internet of Things, Infrastructures and Mobile Applications. IMCL 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1192. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-49932-7_18

• Μπράτιτσης, Θ., Ιωάννου, Μ., Μαζαράκη, Α. & Κηπουροπούλου, Γ. (2019). Ένα MOOC για την εισαγωγή των εκπαιδευτικών στην επιστήμη της μάθησης - Project IlluminatED. 6ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», 18-20 Οκτωβρίου, Αθήνα.

• Ιωάννου, Μ. & Μπράτιτσης Θ. (2019). Εννοιολογική προσέγγιση του Μηχανικού Σχεδιασμού για δραστηριότητες STEAM στο Νηπιαγωγείο. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, 19-21 Απριλίου, Φλώρινα.

• Ιωάννου, Μ., Μπράτιτσης, Θ. & Τσολοπάνη, Ι. (2018). Αναπαραστάσεις της ταχύτητας στο περιβάλλον Sphero Edu για παιδιά προσχολικής ηλικίας. 11ο Πανελλήνιο & Διεθνές Συνέδριο «Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση», 19-21 Οκτωβρίου, Θεσσαλονίκη.

• Μπράτιτσης, Θ. & Ιωάννου, Μ. (2018). Αντιλήψεις μαθητών Νηπιαγωγείου για τους εναλλακτικούς τρόπους προγραμματισμού του BlueBot. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής», 19-21 Οκτωβρίου, Θεσσαλονίκη.

• Bratitsis, T., Tsolopani, I. & Ioannou, M. (2018). Artful Leadership: Developing the new generation of servant leaders through arts. 8th International Conference on Software Development and Technologies for Enhancing Accessibility and Fighting Info-exclusion, 20-22 June, Thessaloniki.

• Ioannou, M. & Bratitsis, T. (2017). Teaching the Notion of Speed in Kindergarten Using the Sphero SPRK Robot. IEEE 17th International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT), 3 - 7 July, Timisoara.

• Bratitsis, T., Bardanika, P. & Ioannou, M. (2017). Science Education and Augmented Reality Content: The Case of the Water Circle. IEEE 17th International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT), 3 - 7 July, Timisoara.

• Ιωάννου, Μ. & Μπράτιτσης, Θ. (2017). Πλαίσιο εκπαίδευσης STE(A)M στο νηπιαγωγείο: μια πρώτη διερεύνηση. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», 21 - 23 Απριλίου, Αθήνα.

• Ιωάννου, Μ., Μπράτιτσης, Θ. & Σπύρτου, Α. (2017). Η έννοια της ταχύτητας στο νηπιαγωγείο αξιοποιώντας το Sphero. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, 7 - 9 Απρίλίου, Ρέθυμνο.

• Ioannou, M. & Bratitsis, T. (2016). Utilizing Sphero for a speed related STEM activity in Kindergarten. Hellenic Conference on Innovating STEM Education, 16 - 18 December, Athens.

• Bratitsis, T., Tsolopani, I., Ioannou, M., Nedelkou, O., Meireles, G., Neto, C. & Bartzakli, M. (2016). Primary school students as EU citizens: designing a theoretical framework and an online educational game. 10ο Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», 23 - 25 Σεπτεμβρίου, Ιωάννινα.

• Μπράτιτσης, Θ. & Ιωάννου, Μ. (2016). Αντιληπτικά εμπόδια εκπαιδευτικών κατά τη δημιουργία διδακτικών ιστοριών. Η επίδραση της ψηφιακής αφήγησης. Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό, Ηλεκτρονική Μάθηση 2.0, 26 - 27 Μαρτίου, Κόρινθος.

• Ιωάννου, Μ. & Μπράτιτσης, Θ. (2015). Αξιοποίηση Ρομποτικών Κατασκευών για τη Διδασκαλία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Νηπιαγωγείο. Η περίπτωση της Αιολικής Ενέργειας (Ανεμογεννήτριας). 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, «Διδασκαλία και μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία: Έρευνες Καινοτομίες και Πρακτικές», 8 - 10 Μαΐου, Θεσσαλονίκη.