Ερευνητικά Προγράμματα

SPARK THE USE OF STEAM IN PRESCHOOL EDUCATION


SPARK is a small-scale project (KA210) cofunded by the European Commission, through the Erasmus+ programme.

During 1 year, the consortium will define the pillars to adopt and implement STEAM activities in preschool education, delivering publications and activities related with Science, Technology, Engineering, Arts and Maths for preschool educators and children from 3 to 6 years old.

This project will develop two types of educational resources:

> Publications based on literature review about the use of STEAM in preschool education.

> Activities to implement STEAM in preschool education.

All the materials developed during this project are freely available to all the education community, in English, Portuguese and Greek.

https://kokoro.pt/en/2022/05/26/spark-the-use-of-steam-in-preschool-education/?fbclid=IwAR0WZFug8TRGMDYqPV4ES9FvO3hJAv0q0PIzmOUYFN0w50qS9AcVwPn1e4E


EI-EDUROBOT

Emotional Intelligence Educational Robot

Το εκπαιδευτικό ρομπότ EI-EDUROBOT (Emotional Intelligence Educational Robot) προορίζεται κυρίως για παιδιά ηλικίας 4 έως 9 ετών αλλά και χρήστες μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι θα μπορούν να το προγραμματίσουν και να δημιουργήσουν δικά τους σενάρια καθώς είναι κατασκευασμένο με ανοιχτά πρότυπα (open source). Σχεδιάζεται για την ανάπτυξη Συναισθηματικής Νοημοσύνης, τόσο σε παιδιά τυπικής όσο και σε παιδιά με διαταραχές κοινωνικού τύπου, δίνοντας έμφαση κυρίως στην ενσυναίσθηση. Το EI-EDUROBOT είναι ένα ανθρωπόμορφο εκπαιδευτικό ρομπότ που ενσωματώνει διάφορους αισθητήρες προκειμένου να αλληλεπιδρά με τα παιδιά και γενικότερα τους χρήστες.

Green Edu

Green Education for a sustainable future

To Green Edu: Green Education for a sustainable future είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από τη δράση Erasmus+ Action: 2019-1-PL01- KA201-065695. Το Green Edu είναι ένα πρόγραμμα που στοχεύει την υποστήριξη εκπαιδευτικών ανά την Ευρώπη στην ενσωμάτωση πράσινων εκπαιδευτικών αρχών στα αναλυτικά προγράμματα STEM. Επιδιώκει να εμπνεύσει και να βελτιώσει τις ικανότητες των εκπαιδευτικών προκειμένου να εισάγουν στην τάξη καινοτόμες θεματικές, όπως η πράσινη χημεία, η πράσινη μηχανική και ρομποτική και η πράσινη βιοτεχνολογία. Επίσης, ενθαρρύνει την ενσωμάτωση πράσινων αρχών στα σχολικά εργαστήρια. 


Ιστοσελίδα: https://greenedu.uowm.gr/

Spotlighters - Iluminating student paths to resilience with the science of stress

Το ερευνητικό πρόγραμμα SPOTLIGHTERS: Illuminating student paths to resilience with the science of stress (PROJ. Nº 2018-1-ES01-KA201-050646) είναι ένα έργο που στοχεύει στην ενημέρωση των εκπαιδευτικών και των μαθητών για τις πιθανές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του στρες και τους παρέχει τις δεξιότητες για να μειώσουν αυτές τις πιθανές επιπλοκές. Συμμετέχουν εταίροι από 5 χώρες: Universitat Pompeu Fabra (Ισπανία), University of Helsinki (Φιλανδία), Autonomous University of Barcelona (Ισπανία), University of Western Macedonia (Ελλάδα), Metropolia University of Applied Sciences of Helsinki (Φιλανδία), Advancis (Πορτογαλία), LOOP.bz (Δανία) και ΒΟΟΝ (Πορτογαλία).

Ιστοσελίδα: https://www.spotlighters.eu/ 

FacebookPage: https://www.facebook.com/spotlighterseu/ 


Project illuminatED | Illuminating Effective Teaching Strategies with the Science of Learning. A project to empower teachers with cognitive neuroscience informed educational practices

Το πρόγραμμα Project illuminatED | Illuminating Effective Teaching Strategies with the Science of Learning. A project to empower teachers with cognitive neuroscience informed educational practices (PROJ. Nº 2017-1-ES01-KA201-038220) είναι ένα διεθνές πρόγραμμα με στόχο την αύξηση της ποιότητας της διδασκαλίας, της κατάρτισης και της μάθησης ενισχύοντας αποτελεσματικές διδακτικές στρατηγικές με πορίσματα επιστημών που μελετούν τους μηχανισμούς της μάθησης, χρηματοδοτούμενο από τη δράση Erasmus+ Action KA2. Το έργο αυτό αποτελεί πρωτοβουλία ομάδας ευρωπαϊκών οργανισμών - πανεπιστημίων και επιχειρήσεων - και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus +. Συμμετέχουν 6 εταίροι από 4 ευρωπαϊκές χώρες: Universitat Pompeu Fabra (Ισπανία), University of Western Macedonia (Ελλάδα), Advancis (Πορτογαλία), University of Helsinki (Φιλανδία), BOON (Πορτογαλία) και Metropolia UAS (Φιλανδία).

Ιστοσελίδα: https://www.illuminatedproject.eu/ 

Facebook Page: https://www.facebook.com/illuminatedproject/ 

ChangeMakers - Nurturing the design thinking mindset of children through gaming

Το ChangeMakers - Nurturing the design thinking mindset of children through gaming είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από τη δράση Erasmus + Action: KA2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of good Practices, Strategic Partnerships for school education (project no. 2016-1-ES01-KA201-025214). Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των παιδιών σχετικά με το Design Thinking. Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού παιχνιδιού σχετικά με Design Thinking παιδιών ηλικίας 6 - 10 ετών, τo οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιβάλλοντα τυπικής, άτυπης και μη τυπικής εκπαίδευσης. Συμμετέχουν 6 «εταίροι» από ευρωπαϊκές χώρες (Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Νορβηγία, Βέλγιο).

Ιστοσελίδα: https://www.changemkrs.eu/ 

Facebook Page: https://www.facebook.com/changemkrs.eu/ 

KidVenture - Increasing the entrepreneurial culture of children through gaming

Το KidVenture - Increasing the entrepreneurial culture of children through gaming είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από τη δράση Erasmus + Action: KA2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of good Practices, Strategic Partnerships for school education (project no. 2016-1-UK01-KA201-024262). Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων καθώς και η διεύρυνση των επιλογών καριέρας των παιδιών επιδιώκοντας την ενίσχυση των οικονομιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα η ανάπτυξη δεξιοτήτων για μελλοντικούς επιχειρηματίες. Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός καινοτόμου ψηφιακού εκπαιδευτικού παιχνιδιού για την Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα παιδιών ηλικίας 6 - 10 ετών, το οποίο να μπορεί εύκολα να εφαρμοστεί σε περιβάλλοντα τυπικής ή μη τυπικής εκπαίδευσης. Συμμετέχουν 7 «εταίροι» από ευρωπαϊκές και άλλες χώρες (Αγγλία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Ιταλία, Τσεχία, Τουρκία).

Ιστοσελίδα: https://www.kidventure.eu/ 

Facebook Page: https://www.facebook.com/kidventuregame 

MoneyQuest - A Game for Financial Education of Children

Το MoneyQuest - A Game for Financial Education of Children είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από τη δράση Erasmus + Action: KA2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of good Practices, Strategic Partnerships for school education (project no. 2016-1-TR01-KA201-033837). Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των παιδιών (και άλλων) σχετικά με σημαντικές-βασικές οικονομικές έννοιες. Στόχος του προγράμματος είναι να δημιουργήσει ένα ψηφιακό εκπαιδευτικό παιχνίδι προσομοίωσης για να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με οικονομικές έννοιες μέσα από την προσέγγιση learning by-doing. To παιχνίδι αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιβάλλοντα τυπικής, άτυπης και μη τυπικής εκπαίδευσης. Συμμετέχουν 5 «εταίροι» από ευρωπαϊκές και άλλες χώρες (Τουρκία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Πολωνία).

Ιστοσελίδα: https://www.moneyquest.eu/

Facebook Page: https://www.facebook.com/moneyquestgame 

WeAreEurope: Creating a Cohesive Europe

Το WeAreEurope: Creating a Cohesive Europe είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από τη δράση Erasmus + Action: KA2- Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices, Strategic Partnerships for school education (project no. 2015‐1‐EL01‐KA201‐013919). Σκοπός του προγράμματος είναι να ενισχύσει το αίσθημα του ευρωπαίου πολίτη στους μαθητές, αναδεικνύοντας την ισότητα μεταξύ των λαών, την αποδοχή της διαφορετικότητας, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα τους ως πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος του προγράμματος είναι να δημιουργήσει ένα καινοτόμο ψηφιακό εκπαιδευτικό παιχνίδι για την αγωγή του ευρωπαίου πολίτη, για παιδιά ηλικίας 6-10 ετών, που να μπορεί εύκολα να εφαρμοστεί σε περιβάλλοντα τυπικής ή μη τυπικής εκπαίδευσης. Συμμετέχουν 6 "εταίροι" από 4 ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Πολωνία).

Ιστοσελίδα:  https://www.wreurope.eu/ 

Facebook Page: https://www.facebook.com/wreurope.eu  

Artful Leadership: developing the new generation of servant leader through arts

Το Artful Leadership: developing the new generation of servant leader through arts είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από τη δράση Erasmus + Action: KA2- Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices, Strategic Partnerships for school education (project no. 2015-1-PT01-KA203-013106). Το πρόγραμμα συνδυάζει το μοντέλο ηγεσίας του Servant Leader, art- based learning τεχνικές και ψηφιακές τεχνολογίες, σκοπεύοντας να δημιουργήσει μια νέα γενιά Servant Leaders μέσα από την τέχνη και την τεχνολογία. Στόχος είναι να δημιουργήσει καινοτόμους ψηφιακούς μαθησιακούς πόρους/ πηγές για τον Servant Leader μέσω διαφορετικών μεθόδων και τεχνικών που βασίζονται στις τέχνες. Αυτές οι ψηφιακές πηγές μάθησης μπορούν να εφαρμοστούν σε περιβάλλοντα τυπικής ή μη τυπικής εκπαίδευσης. Συμμετέχουν 6 "εταίροι" από 4 ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Ολλανδία).

Ιστοσελίδα: https://www.artfulleader.eu/ 

Facebook Page: https://www.facebook.com/artfulleader/