Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο 4ο Project Meeting και την 1η Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών του έργου Illuminated

2019-06-06

Στο πλαίσιο του έργου Project illuminatED | Illuminating Effective Teaching Strategies with the Science of Learning. A project to empower teachers with cognitive neuroscience informed educational practices (PROJ. Nº 2017-1-ES01-KA201-038220) που συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ μέσω του Erasmus+ η ομάδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ταξίδεψε στην Πορτογαλία για την 4η προγραμματισμένη συνάντηση και την 1η επιμόρφωση εκπαιδευτικών του έργου.

Το πρόγραμμα Project illuminatED είναι ένα διεθνές πρόγραμμα με στόχο την αύξηση της ποιότητας της διδασκαλίας, της κατάρτισης και της μάθησης ενισχύοντας αποτελεσματικές διδακτικές στρατηγικές με πορίσματα επιστημών που μελετούν τους μηχανισμούς της μάθησης, χρηματοδοτούμενο από τη δράση Erasmus+ Action KA2.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης των εταίρων σχεδιάστηκαν τα επόμενα σημαντικά βήματα του έργου και παρουσιάστηκε η πιλοτική μορφή του δωρεάν διαδικτυακού μαθήματος (MOOC) και της ψηφιακής εργαλειοθήκης  τα οποία απευθύνονται σε  εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, φοιτητές και μαθητές.

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είχε διάρκεια 3 ημερών και πραγματοποιήθηκε στον χώρο του εναλλακτικού σχολείου Schole στο Matosinhos της Πορτογαλίας με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών από την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Φιλανδία και την Ελλάδα. Οι συμμετέχοντες επιμορφώθηκαν σχετικά με την επιστήμη της μάθησης από ερευνητές του Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης και του Ελσίνκι και ήρθαν σε επαφή με το υλικό που έχει αναπτυχθεί από τους εταίρους του προγράμματος. Σκοπός της επιμόρφωσης ήταν η αξιοποίηση του προγράμματος μελλοντικά από τους εκπαιδευτικούς σχετικά με το πως διαμορφώνεται, διαχειρίζεται και ενισχύεται η μάθηση στην τυπική, άτυπη και μη τυπική εκπαίδευση. 

Με το πέρας αυτής της δράσης οι συμμετέχοντες είναι σε θέση να οργανώσουν τα δικά τους επιμορφωτικά εργαστήρια αξιοποιώντας έτοιμα επιμορφωτικά εργαστήρια, την ψηφιακή εργαλειοθήκη, το MOOC και γενικότερα όλο το επιμορφωτικό υλικό που θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στην ιστοσελίδα του προγράμματος. 

Η ομάδα του Illuminated αποτελείται από τους εξής εταίρους:

1) UNIVERSIDAD POMPEU FABRA (Barcelona - Spain) - Coordinator

2) UNIVERSITY OF HELSINKI (Helsinki - Finland)

3) METROPOLIA (Helsinki - Finland)

4) UNIVERSITY OF WESTERN MACEDONIA (Florina - Greece)

5) ADVANCIS-BUSINESS SERVICES (Porto - Portugal)

6) BOON Unipessoal (Porto - Portugal)


Ιστοσελίδα: https://www.illuminatedproject.eu/

Facebook Page: https://www.facebook.com/illuminatedproject/