Προεγγραφή για το MOOC του Προγράμματος Illuminated

2019-01-25

Ετοιμάζουμε ένα Online Δωρεάν Mάθημα (MOOC) για το πρόγραμμα Illuminated!!! Μπορείτε να κάνετε προεγγραφή στο παρακάτω link!!!


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4czYcrG6l9rvpeRdytwoFTGqqhrjqF_mBeBp4_iNwyhgtWg/viewform


Το πρόγραμμα Project illuminatED | Illuminating Effective Teaching Strategies with the Science of Learning. A project to empower teachers with cognitive neuroscience informed educational practices (PROJ. Nº 2017-1-ES01-KA201-038220, website: https://www.illuminatedproject.eu/) είναι ένα διεθνές πρόγραμμα με στόχο την αύξηση της ποιότητας της διδασκαλίας, της κατάρτισης και της μάθησης ενισχύοντας αποτελεσματικές διδακτικές στρατηγικές με πορίσματα επιστημών που μελετούν τους μηχανισμούς της μάθησης, χρηματοδοτούμενο από τη δράση Erasmus+ Action KA2.