Παιχνίδια για Χρηματοοικονομική και Επιχειρηματική Εκπαίδευση

2020-03-27

Σκοπός του MoneyQuest είναι η εκπαίδευση των παιδιών (και άλλων) σχετικά με σημαντικές-βασικές οικονομικές έννοιες. Έχει δημιουργηθεί ένα ψηφιακό εκπαιδευτικό παιχνίδι προσομοίωσης για να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με οικονομικές έννοιες μέσα από την προσέγγιση learning by-doing. To παιχνίδι αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιβάλλοντα τυπικής, άτυπης και μη τυπικής εκπαίδευσης.

Διαθέσιμες Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Τούρκικα, Πορτογαλικά, Πολωνικά.

Σκοπός του KidVenture είναι η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων καθώς και η διεύρυνση των επιλογών καριέρας των παιδιών επιδιώκοντας την ενίσχυση των οικονομιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα η ανάπτυξη δεξιοτήτων για μελλοντικούς επιχειρηματίες. Έχει δημιουργηθεί ένα καινοτόμο ψηφιακό εκπαιδευτικό παιχνίδι για την Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα παιδιών ηλικίας 6 - 10 ετών, το οποίο να μπορεί εύκολα να εφαρμοστεί σε περιβάλλοντα τυπικής ή μη τυπικής εκπαίδευσης. 

Διαθέσιμες γλώσσες:  Ελληνικά, Αγγλικά, Τούρκικα, Πορτογαλικά, Ιταλικά, Τσέχικα.