Παιχνίδι για την πολιτειότητα μέσα από ένα ταξίδι στην Ευρώπη!

2018-12-14

Το παιχνίδι WeAreEurope είναι ένα δωρεάν παιχνίδι για την εκπαίδευση των παιδιών στην έννοια του πολίτη.

Μια ομάδα παιδιών περιηγείται στο χρόνο και τον χώρο της Ευρώπης! 

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση τόσο στο παιχνίδι, όσο και στον οδηγό εφαρμογής στις εξής γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Πορτογαλικά, Ιταλικά και Πολωνικά! 

Δημιουργήστε τα δικά σας σχέδια μαθήματος για την εφαρμογή του παιχνιδιού στην τάξη!

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και χρήσιμα έγγραφα στην ιστοσελίδα του έργου!