6ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», Αθήνα 18-20 Οκτωβρίου 2019

2019-09-27

Ένα MOOC για την εισαγωγή εκπαιδευτικών στην επιστήμη της μάθησης - Project IlluminatED. 

Θαρρενός Μπράτιτσης, Μιχάλης Ιωάννου, Αναστασία Μαζαράκη & Γεωργία Κηπουροπούλου

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του 6ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία»