Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο 2ο Project Meeting του έργου Spotlighters

2019-04-11

Στο πλαίσιο του έργου "Spotlighters - Iluminating student paths to resilience with the science of stress" που συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ μέσω του Erasmus+ η ομάδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας  ταξίδεψε στην Πορτογαλία για την 2η προγραμματισμένη συνάντηση. 

Το SPOTLIGHTERS είναι ένα έργο που στοχεύει στην ενημέρωση των εκπαιδευτικών και των μαθητών για τις πιθανές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του στρες και τους παρέχει τις δεξιότητες για να μειώσουν αυτές τις πιθανές επιπλοκές. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης των εταίρων σχεδιάστηκαν τα επόμενα σημαντικά βήματα του έργου και παρουσιάστηκαν τα πιλοτικά μαθήματα στα οποία θα συμμετέχουν μαθητές πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας αλλά και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Η ομάδα του Spotlighters αποτελείται από τους εξής εταίρους:

1) UNIVERSIDAD POMPEU FABRA (Barcelona - Spain) - Coordinator

2) UNIVERSITY OF HELSINKI (Helsinki - Finland) 

3) METROPOLIA (Helsinki - Finland)

4) UNIVERSITY OF WESTERN MACEDONIA (Florina - Greece)

5) ADVANCIS-BUSINESS SERVICES (Porto - Portugal)

6) BOON Unipessoal (Porto - Portugal)

7) LOOP (Kongens Lyngby - Denmark)

8) UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA (Barcelona - Spain)


Ιστοσελίδα: https://www.spotlighters.eu/

FacebookPage: https://www.facebook.com/spotlighterseu/